ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Όλες οι φωτογραφίες που φιλοξενούνται στον φωτογραφικό ιστοχώρο του Greekvolley.gr (gv-photo.eu), αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του ιστοχώρου και ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η χρήση των φωτογραφιών για εμπορικό σκοπό χωρίς την άδεια του μέσου και των δημιουργών καθώς και η χρησιμοποίησή τους  ή παραποίησή τους σε ενημερωτικούς ιστοχώρους, εφημερίδες, περιοδικών, δελτίων τύπου (ψηφιακών ή έντυπων).

Η χρήση των φωτογραφιών επιτρέπεται ΜΟΝΟ για προσωπική χρήση (χωρίς παραποίησή τους – αφαίρεση λογότυπων, κόψιμο (crop) Κλτ στα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Για τις φωτογραφίες, όπως και για τα άλλα πνευματικά έργα του λόγου, της τέχνης ή της επιστήμης, υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα (copyright).

Τα δικαιώματα αυτά στην Ελλάδα ρυθμίζονται με το Νόμο 2121/93.

 Ο φωτογράφος, με βάση τον παραπάνω νόμο, αποκτά για τις φωτογραφίες του όλα τα δικαιώματα με τη δημιουργία τους, χωρίς να απαιτείται καμιά άλλη διατύπωση και ανεξάρτητα από την αξία κάθε φωτογραφίας.

  Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούνται από το «περιουσιακό» και από το «ηθικό δικαίωμα» πνευματικής ιδιοκτησίας

Η «εκμετάλλευση του δικαιώματος» (δηλαδή ο τρόπος χρήσης του έργου και η αμοιβή του φωτογράφου) είναι μια εξουσία του περιουσιακού δικαιώματος και η «αναγνώριση της πατρότητας» της κάθε φωτογραφίας (δηλαδή το όνομα του φωτογράφου) είναι μία εξουσία ηθικού δικαιώματος.
Με βάση αυτά τα δικαιώματα ο φωτογράφος μπορεί να επιτρέπει ή να απαγορεύει τη χρήση του έργου του, να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσής του, καθώς και να αναγράφεται το όνομά του ως δημιουργού της φωτογραφίας.

 Όσον αφορά τους μισθωτούς φωτογράφους, αν δεν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία, τότε στον εργοδότη μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εκείνες μόνο οι εξουσίες από το περιουσιακό δικαίωμα, που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης.

 Ειδικά για τους φωτογράφους που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., σε εκτέλεση του υπηρεσιακού τους καθήκοντος, το περιουσιακό δικαίωμα επί των έργων που δημιούργησαν μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον εργοδότη, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία.

 Οι φωτογραφίες προστατεύονται ως αυτοτελή έργα και, προκειμένου να γίνεται νόμιμα η εκμετάλλευσή τους από τρίτους, πρέπει ο δημιουργός φωτογράφος εγγράφως να έχει εκχωρήσει αντίστοιχο δικαίωμα («άδεια εκμετάλλευσης») για κάθε συγκεκριμένη χρήση του έργου του ή να έχει μεταβιβάσει το περιουσιακό δικαίωμα του έργου του.

  Η άδεια εκμετάλλευσης (χρήση φωτογραφίας) εκχωρείται μόνο από το φωτογράφο δημιουργό, αφού η χρήση των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του πνευματικού δικαιώματος του φωτογράφου (συγκεκριμένα του περιουσιακού δικαιώματός του).

Σε απλή γλώσσα αυτό σημαίνει πως ο φωτογράφος, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως μισθωτός, δεν «πουλάει» φωτογραφίες, αλλά «μεταβιβάζει» το περιουσιακό του δικαίωμα επ` αυτών ή «εκχωρεί» ορισμένες εξουσίες του περιουσιακού του δικαιώματος (γιατί το ηθικό δικαίωμα είναι αμεταβίβαστο), έναντι αμοιβής που συμφωνείται.

  Οποιαδήποτε χρήση φωτογραφίας (αντιγραφή, αναπαραγωγή κλπ) χωρίς άδεια από τον δημιουργό της είναι παράνομη και οι κυρώσεις του νόμου, ποινικές και αστικές, είναι αυστηρότατες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ποινικές κυρώσεις μπορεί να είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και αποζημίωση ύψους τουλάχιστον του διπλάσιου της αγοραίας αμοιβής του κάθε έργου, καθώς και αφαίρεση άδειας της παρανομούσας επιχείρισης, σε περίπτωση που παραβιάζει το νόμο κατ` επανάληψη. Για την εφαρμογή του νόμου θα πρέπει να προσφύγει ο ίδιος ο θιγόμενος στα δικαστήρια, εκτός αν έχει εκχωρήσει την εκμετάλλευση του περιουσιακού του δικαιώματος στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης πρίν απο την προσβολή του ως προς το συγκεκριμένο έργο.

  Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε παραποίηση, αλλοίωση ή και χρήση τμήματος φωτογραφίας χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού.

  Η αναγραφή του ονόματος του φωτογράφου σε κάθε χρήση φωτογραφίας (ηθικό δικαίωμα) είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από τυχόν άλλους όρους της άδειας εκμετάλλευσης.

  Ο φωτογράφος (όπως και κάθε άλλος δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων) μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του δίνει ο νόμος είτε ο ίδιος ατομικά είτε συλλογικά μέσα από φορείς, όπως είναι οι «Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης των Δημιουργών», οι οποίοι προβλέπονται από το νόμο και έχουν ιδρυθεί γι` αυτό το σκοπό.

  Ορισμένα δικαιώματα, επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να τα ασκήσει κάθε δημιουργός μόνος του, (όπως το δικαίωμα της «εύλογης αμοιβής», που αφορά την αποζημίωση των δημιουργών για την ιδιωτική αναπαραγωγή -προς προσωπική και μόνο χρήση- έργων που έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί νόμιμα), ο νόμος προβλέπει ότι ασκούνται υποχρεωτικά από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (π.χ. google.com, google.gr, yahoo.gr, yahoo.com και παντώς άλλων)

Η χρήση των φωτογραφιών του Greekvolley.gr (gv-photo.eu) που έχουν βρεθεί εκτός ιστοχώρου μέσω των μηχανών αναζήτησης υπόκεινται στους ίδιους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων κι ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η χρήση των φωτογραφιών για εμπορικό σκοπό χωρίς την άδεια του μέσου ή των δημιουργών καθώς και η χρησιμοποίησή τους  ή παραποίησή τους σε ενημερωτικούς ιστοχώρους, εφημερίδες, περιοδικών, δελτίων τύπου (ψηφιακών ή έντυπων). Η χρήση των φωτογραφιών επιτρέπεται ΜΟΝΟ για προσωπική χρήση (χωρίς παραποίησή τους – αφαίρεση λογότυπων, κόψιμο (crop) Κλτ στα άτομα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες .

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΗΣ GOOGLE:

Τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα;

Ποιοι τύποι έργων υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα;

Η κατοχή πνευματικών δικαιωμάτων παρέχει στον κάτοχο το αποκλειστικό δικαίωμα για το έργο, με μερικές εξαιρέσεις. Όταν ένα άτομο δημιουργεί ένα πρωτότυπο έργο, το οποίο έχει αποτυπωθεί σε ένα υλικό μέσο, τότε αποκτάει αυτόματα την κατοχή των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του έργου.

Πολλοί τύποι έργων είναι κατάλληλοι για προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, για παράδειγμα:

 • Ηχητικά και οπτικά έργα, όπως τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες και ηλεκτρονικά βίντεο
 • Ηχογραφήσεις ήχου και μουσικές συνθέσεις
 • Γραπτά έργα, όπως διαλέξεις, άρθρα, βιβλία και μουσικές συνθέσεις
 • Οπτικά έργα, όπως εικόνες, αφίσες και διαφημίσεις
 • Παιχνίδια βίντεο και λογισμικό υπολογιστή
 • Θεατρικά έργα, όπως παραστάσεις και μιούζικαλ

Η Αμερικανική Υπηρεσία Πνευματικών Δικαιωμάτων διαθέτει πληροφορίες στον ιστό, και μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο εάν θέλετε να μάθετε παραπάνω.

Είναι δυνατή η χρήση ενός έργου που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα χωρίς παραβίαση;

Ναι, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η χρήση ενός έργου που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα χωρίς παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων του κατόχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, ίσως θα θέλατε να μάθετε για την θεμιτή χρήση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το περιεχόμενό σας μπορεί να καταργηθεί ως απάντηση σε μια καταγγελία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, ακόμα και αν…

 • Έχετε κάνει αναφορά στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων
 • Δεν έχετε προβεί σε δημιουργία εσόδων από το περιεχόμενο υπό παραβίαση
 • Έχετε χρεωθεί για τη δημιουργία αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου
 • Έχετε παρατηρήσει παρόμοιο περιεχόμενο το οποίο εμφανίζεται κάπου άλλού στο διαδίκτυο
 • Έχετε αγοράσει το περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένου ενός γραπτού ή ψηφιακού αντιγράφου
 • Έχετε καταγράψει το περιεχόμενο εσείς οι ίδιοι από την τηλεόραση, τον κινηματογράφο ή το ραδιόφωνο
 • Έχετε αντιγράψει το περιεχόμενο εσείς οι ίδιοι από ένα εγχειρίδιο, μια κινηματογραφική αφίσα ή μια φωτογραφία
 • Έχετε δηλώσει ότι “δεν υπάρχει πρόθεση παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων”

Κάποιοι δημιουργοί περιεχομένου επιλέγουν να καταστήσουν το έργο τους διαθέσιμο για εκ νέου χρήση με ορισμένες απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ίσως θα θέλατε να μάθετε για την Άδεια χρήσης Creative Commons.

Μπορεί η Google να καθορίσει την κατοχή πνευματικών δικαιωμάτων;

Όχι.Η Google δεν είναι σε θέση να διαμεσολαβήσει σε διαφωνίες περί κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων. Όταν λαμβάνουμε μια ολοκληρωμένη και έγκυρη ειδοποίηση κατάργησης, καταργούμε το περιεχόμενο όπως απαιτεί ο νόμος. Όταν λαμβάνουμε μια έγκυρη ειδοποίηση αντικοινοποίησης, την προωθούμε στο άτομο που ζήτησε την κατάργηση. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει διαφωνία, η επίλυση της διαφωνίας στο δικαστήριο έγκειται στα τρίτα μέρη.

Ποια η διαφορά ανάμεσα στα πνευματικά δικαιώματα και το εμπορικό σήμα; Τι ισχύει για τις πατέντες;

Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν απλώς μια μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν είναι το ίδιο με το εμπορικό σήμα, το οποίο προστατεύει επωνυμίες, σλόγκαν, λογότυπα και άλλα αναγνωριστικά προκειμένου να μην χρησιμοποιηθούν από άλλους για συγκεκριμένους σκοπούς. Διαφέρουν επίσης από τη νομοθεσία για τις πατέντες, η οποία προστατεύει τις εφευρέσεις.

Ποια η διαφορά ανάμεσα στα πνευματικά δικαιώματα και το απόρρητο;

Απλώς και μόνο επειδή εμφανίζεστε σε ένα βίντεο, μια εικόνα ή μια ηχητική ηχογράφηση δεν σημαίνει ότι είστε ο κάτοχος αυτού του περιεχομένου. Για παράδειγμα, εάν κάποιος φίλος σας τράβηξε μια φωτογραφία με εσάς, θα είναι και ο κάτοχος της φωτογραφίας που τράβηξε. Εάν ένας φίλος σας ή κάποιος άλλος, ανέβασε ένα βίντεο, μια εικόνα ή μια ηχογράφηση χωρίς την άδειά σας, και αισθάνεστε ότι παραβιάζει το απόρρητο ή την ασφάλειά σας, ίσως θα θέλατε να υποβάλλετε μια καταγγελία απορρήτου.

Απαιτήσεις ειδοποίησεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Ο πιο εύκολος τρόπος για να υποβάλετε μια καταγγελία είναι να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων.

Οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, δεν θα είμαστε σε θέση να λάβουμε μέτρα για το αίτημά σας:

1. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Θα πρέπει να παρέχετε στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την καταγγελία σας, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φυσική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου.

2. Μια περιγραφή του έργου σας το οποίο πιστεύετε ότι έχει παραβιαστεί

Στην καταγγελία σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε περιγράψει με τρόπο ξεκάθαρο και πλήρες το περιεχόμενο που προστατεύετε με πνευματικά δικαιώματα το οποίο θέλετε να προστατέψετε. Εάν η καταγγελία σας καλύπτει πολυάριθμα έργα που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα, ο νόμος επιτρέπει μια αντιπροσωπευτική λίστα τέτοιων έργων.

3. Κάθε υποτιθέμενη παραβατική διεύθυνση URL

Η καταγγελία σας θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη διεύθυνση URL από το περιεχόμενο το οποίο πιστεύετε ότι παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματά σας, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να το εντοπίσουμε. Οι γενικές πληροφορίες για την τοποθεσία του περιεχομένου δεν είναι επαρκείς. Συμπεριλάβετε τη διεύθυνση URL του εν λόγω περιεχομένου.

4. Θα πρέπει να συμφωνήσετε και να επιβεβαιώσετε και τις δύο παρακάτω δηλώσεις:

 • “Θεωρώ, καλή τη πίστη, ότι η χρήση των προστατευόμενων από πνευματικά δικαιώματα υλικών, τα οποία αναφέρεται παραπάνω ότι φέρεται να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δεν είναι εγκεκριμένη από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπο αυτού ή από τον νόμο.”
 • Και
 • “Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ειδοποίηση είναι ακριβή και δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι είμαι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή είμαι εξουσιοδοτημένος να ενεργώ για λογαριασμό του κατόχου του αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι έχει παραβιαστεί.”

5. Την υπογραφή σας

Οι ολοκληρωμένες καταγγελίες απαιτούν τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή ενός εκπροσώπου ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί εκ μέρους του. Για να ικανοποιήσετε αυτήν την απαίτηση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το πλήρες νόμιμο όνομά σας για να λειτουργεί σαν υπογραφή στο κάτω μέρος της καταγγελίας σας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στους παραπάνω όρους, το μέσο (greekvolley.gr, gv-photo.eu), επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να προφυλάξει τα δικαιώματά του.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *